Προγράμματα

Το “Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας”, παρόλο που δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από την ίδρυσή του το 2003, έχει αποκτήσει μια αξιοσημείωτη εμπειρία σε δραστηριότητες και ανάληψη έργων τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ιδρύματα ή μέσω της ερευνητικής του ομάδας. Συγκεκριμένα, το ΕΤΠ έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ανάκτησης και πολυδιάστατου ψηφιακού υλικού -συγκεκριμένες κατηγορίες  (π.χ. έργο ψηφιοποίησης και διαχείριση ιστορικών φυλλαδίων, Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας), ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών για την οργάνωση και διαχείριση μεγάλου αρχειακού υλικού, με στόχο την πλήρη εταιρική του εκμετάλλευση (π.χ. Έργο του Αρχείου της Περιφέρειας Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΥΠΕΠΘ). Τα μέλη του ΕΤΠ έχουν αναλάβει την εκδήλωση της εθνικής συμμετοχής σε διεθνή έργα που αναπτύσσουν εξειδικευμένες τεχνολογίες μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία, όπως το FACIT ή το UNIVERSE. Το ΕΤΠ έχει αναλάβει επίσης την εκδήλωση και τη διαχειριστική ευθύνη δύο εκτεταμένων και διαδοχικών έργων Εκσυγχρονισμού της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο 2ο και 3ο  Κοινοτικό Πλαίσιο Υποστήριξης.