Πανεπιστημιακό Μουσείο -Συλλογή Τυπογραφίας

  • «Οδηγός επίσκεψης του Μουσείου Σολωμού για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού»
  • στη διεθνή του μορφή: «A social narrative for an independent family visit to the Solomos’ Museum  for children on the autism spectrum», και
  • Un récit social pour une visite familiale indépendante au Collection de la Typographie pour les enfants sur le spectre de l'autisme
  • «Ακουστικός οδηγός».

Οι οδηγοί δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος “Μουσεία και Κοινωνικά Δίκτυα” του τμήματος Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορία (ΕΤΠ) και το Πανεπιστημιακό Μουσείο. Η αξιολόγηση έγινε με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κέρκυρας.

111

111