Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Bασική συντήρηση, ψηφιοποίηση, μελέτη και εγκατάσταση σε ταμπλέτα (tablet) στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, των παρακάτω παλαιών καταστίχων-κειμηλίων της:

  • Εθνική Συνέλευσης, «Συζήτηση της Βουλής των Κοινοτήτων περί της ενώσεως της Επτανήσου»,  Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1864.
  • Βούλγαρης, Ν. Τ., & Μάνεσης, Ν. Β.,  «Αληθής έκθεση περί του λειψάνου του Αγ. Σπυρίδωνος», Τυπογραφείο Ερμής-Αντωνίου Τερζάκη, Κέρκυρα, 1857.
  • Τόμπρος, Α., « Νύξεις περί του βίου Ιωάννου Καποδιστρίου. Κυβερνήτου της Ελλάδος. Αφιερούμεναι εις τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος αυτού, . Τυπογραφείο Ερμής, Κέρκυρα, 1886

 

 1 111 1