Μουσείο Σολωμού

Μουσείο Σολωμού

  • «Οδηγός επίσκεψης του Μουσείου Σολωμού για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού»
  • στη διεθνή του μορφή: «A social narrative for an independent family visit to the Solomos’ Museum  for children on the autism spectrum», και
  • «Ακουστικός οδηγός».

https://eksmouseiosolomou.gr/accessibility/

Οι οδηγοί δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος “Μουσεία και Κοινωνικά Δίκτυα” του τμήματος Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορία (ΕΤΠ) και το Πανεπιστημιακό Μουσείο. Η αξιολόγηση έγινε με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κέρκυρας.

11

11