Μουσείο Σολωμού

 

Οι οδηγοί δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος “Μουσεία και Κοινωνικά Δίκτυα” του τμήματος Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορία (ΕΤΠ) και το Πανεπιστημιακό Μουσείο. Η αξιολόγηση έγινε με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κέρκυρας.

11

11