Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες

 

Διευθυντής Εργαστηρίου

Μάριος Πούλος, Καθηγητής στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μέλη

 1. Γεώργιος Μπώκος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο., πρώην διευθυντής και ιδρυτής του Εργαστηρίου.
 2. Ιωάννης Κόκκωνας, Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρώην διευθυντής του Εργαστηρίου.
 3. Σώζων Παπαβλασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 4. Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια ΚαθηγήτριαΤμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 5. Σταύρος Βλίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 6.  Πέτρος Κωσταγιόλας, Μόνιμος Επίκουρος  Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 7. Σοφία Στάμου, Επίκουρη  Καθηγήτρια,Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 8. Μανώλης Δρακάκης Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 9. Δημήτριος  Μεταλληνός  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 10. Αλεξάνδρα Καββαδία, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό,Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 11. Σπυρίδων Τζαναβάρης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό,Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο.