Συνεργάτες

Η συμβολή του Ανθρώπινου Δυναμικού (Ακαδημαϊκοί, Εμπειρογνώμονες και Υποψήφιοι Διδάκτορες) μπορεί να θεωρηθεί σημαντική για την υλοποίηση των στόχων και των σκοπών του εργαστηρίου. Η ευελιξία των επιστημονικών κλάδων (Βιβλιοθήκη-Τεχνολογίες Πληροφοριών, Ιατρική, Βιολογία, Μαθηματικά, Βιοχημεία κλπ.) που αποτελούν την επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου εξασφαλίζουν τη διεπιστημονική έρευνα.