Εξειδικευμένοι Ερευνητές

 

  1. Ιωάννης Βραδής - Διδάκτωρ Μηχανικής Βιοχημείας.
  2. Βασίλειος Στεφανίδης - Διδάκτορας Μηχανής Μηχανικής Μάθησης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Bιβλιομετρία
  3. Ευάγγελος Βάρθης - Διδάκτορας  Επιστήμης της Πληροφορικής.
  4. Θεόδωρος Φελέκης–Διδάκτορας  Βιοχημείας.
  5. Αθανάσιος Λαβράνος - Ερευνητής Ιστορικών Πηγών 19ου αιώνα, Προεπαναστατικής Ελληνικής Περιόδου (Υποψήφιος Διδάκτορας  Ιονίου Πανεπιστημίου).
  6. Θεοδώρα (Ντόρα) Παπαβλασοπούλου, Διευθύντρια στην εταιρεία Cupgemini στην παροχή συμβουλών, τεχνολογικών υπηρεσιών και ψηφιακού μετασχηματισμού.
  7. Χαράλαμπος (Χάρης) Παπαβλασόπουλος, Διευθυντής Έργου (Ανάπτυξη Προϊόντος) στον Όμιλο Almac, κύκλος ζωής ανάπτυξης φαρμάκων στον φαρμακευτικό και βιοτεχνολογικό τομέα παγκοσμίως.
  8. Αγγελική Πούλου - MScστη Φυσική Επιστήμη (Imperial College), Υποψήφια Διδάκτορας στην επιστήμη των υλικών (Imperial College).