Πειραματική Εφαρμογή

Οι σπουδαιότεροι καινοτόμοι αλγόριθμοι της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υλοποιημένοι σε   WEB  εφαρμογή

 • Λογισμικό Μηχανικής Μάθησης
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Εξακρίβωση Δακτυλικού Αποτυπώματος
 • Βιβλιομετρικοί & Διαδικτυακοί Δείκτες
 • Αναγνώριση Οπτικών Χαρακτήρων
 • Ιατρικό Κλινικό Έγγραφο
 • Ιατρική Οντολογία
 • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιατρικών Επισκοπήσεων
 • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιατρικών Εικόνων
 • Ευφυείς Πράκτορες
 • Ψηφιακές Υπογραφές Τεκμηρίων