Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα

Σύμφωνα με το γενικότερο στόχο του εργαστηρίου υιοθετήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικοί άξονες προτεραιότητας:

  1. Περιβάλλον Αξιοποίησης Επιστημονικών Πηγών Πληροφορίας
  2. Μορφές και τεχνολογίες καταχώρισης, διακίνησης και χρήσης της πληροφορίας
  3. Συστήματα περιγραφής, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας της πληροφορίας σε μορφή πρωτογενών δεδομένων, δεδομένων δευτερογενούς επεξεργασίας και Μεταδεδομένων
  4. Πρότυπα και εργαλεία
  5. Τεχνολογίες υποστήριξης της πρόσβασης στην πληροφορία
  6. Γεφύρωση Τεχνολογιών (Νευρωνικά Δίκτυα – Μεταδεδομένα)
  7. Επεξεργασία Ψηφιακών Αρχείων (Κείμενο-Εικόνα-Ήχος –Βίντεο)
  8. Βιβλιομετρία, Κοινωνικά Δίκτυα και Στατιστική Βιβλιομετρικών και Κοινωνικών Δεικτών
  9. Ανάπτυξη Ιατρικών Σχημάτων και Οντολογιών –Επεξεργασία Ιατρικής Πληροφορίας