Πειραματική Εφαρμογή

Οι σπουδαιότεροι καινοτόμοι αλγόριθμοι της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υλοποιημένοι σε   WEB  εφαρμογή

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Εξακρίβωση Δακτυλικού Αποτυπώματος
Βιβλιομετρικοί & Διαδικτυακοί Δείκτες
Αναγνώριση Οπτικών Χαρακτήρων
Ιατρικό Κλινικό Έγγραφο
Ιατρική Οντολογία
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιατρικών Επισκοπήσεων
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιατρικών Εικόνων
Ευφυείς Πράκτορες
Ψηφιακές Υπογραφές Τεκμηρίων