Εξωτερικοί Συνεργάτες

 

 1. Άγγελος Ευαγγέλου, Ομότιμος Καθηγητής στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 2. Μηνάς Πασχόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 3. Γιώργος Αναγιαννάκις, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.
 4. Γεώργιος Τσιχριντζής, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 5. Νικόλαος Μαστοράκης, Καθηγητής, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
 6. Παναγιώτης Βλάμος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 7. Miguel-Angel Sicilia, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής-Πανεπιστήμιο Alcalá (Μαδρίτη-Ισπανία).
 8. Γρηγόριος Ψαλλίδας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 9. Σπύρος Κονιτσιώτης, Καθηγητής, Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 10.  Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 11. Νικόλαος Μπάρδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων .
 12. Νικόλαος Κορφιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο BusinessAnalytics, Norwich Business School, Πανεπιστήμιο East Anglia, Ηνωμένο Βασίλειο.
 13.  Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 14.  Κάτια - ΛίδαΚερμανίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 15. Δεληγιάννης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας,Ιόνιο Πανεπιστήμιο.