Σχολικό Μουσείο Σκριπερού

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

«Η εκπαίδευση κατά την σκοτεινή επταετία»

Η εκπαίδευση και κυρίως ο έλεγχος του περιεχομένου της κατά την διάρκεια της δικτατορίας του 1967. Μέσα από πρόσωπα και αντικείμενα του Σχολικού Μουσείου Σκριπερού εκείνης της περιόδου.

Η δράση υλοποιήθηκε από τις φοιτήτριες Μαρία Τσούκα και  Ευανθία Δημητριάδου, στο πλαίσιο του μαθήματος Μουσεία και Κοινωνικά Δίκτυα 2017-18 και σε συνεργασία με την Ομάδα Μουσειολογίας.