2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας (2ο ΣΔΕ Κέρκυρας – Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας)

 

1