Ιερός Ναός Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης (Παναγία των Ξένων)

Bασική συντήρηση, ψηφιοποίηση, μελέτη, εγκατάσταση σε ταμπλέτα (tablet) και τοποθέτηση σε προθήκη στον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης, του  κειμηλίου με τίτλο:

«Βιβλίον 88 Απογραφάς παλαιάς (inventaris) της Εκκλησίας Υπεραγίας Θεοτόκον Φανερωμένης κατά  τα έτη 1817, 1792, 1892 και της εκκλησίας εις την νήσον και  ολόκληρου της ακινήτου περιουσίας και μετοχίων (μνήματι) και.... εφημερίου ταμείον»

1 1 1

1 1