Συλλογής Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης του Μουσείου Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα

 

Δημιουργία οδηγού "Συλλογής Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης” για επισκέπτες στο φάσμα του αυτισμού (Ελληνική & Διεθνής έκδοση)

GAS

GAS

GAS

GAS